Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

Responsable

Sr.   Jaume Torrebadella Montsant

Càrrec

director de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 639
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 554 74 40
Fax
93 554 74 58

Funcions

a) Dirigir les activitats de les unitats que conformen l'estructura organitzativa i funcional de l'Entitat.
b) Vetllar pel compliment de les disposicions que regulen l'Entitat.
c) Dirigir l'execució material dels acords del Consell d'Administració sota la supervisió del conseller o consellera delegat
d) Actuar com a òrgan de contractació de l'Entitat respecte als contractes menors d'obres, serveis i subministraments, inclosa la formalització dels esmentats contractes.
e) Implementar les polítiques del Govern en matèria de recursos humans i ser el cap de personal de l'Entitat.
f) Impulsar, coordinar i supervisar les funcions dels àmbits comercial, de publicitat, tècnic, de desenvolupament tecnològic, jurídic i de contractació.
g) Impulsar, coordinar i supervisar les funcions relacionades amb la gestió econòmica, elaborar el projecte de pressupostos de l'Entitat, gestionar-ne l'execució i presentar-ne la liquidació.
h) Coordinar l'elaboració dels estats financers i presentar-los al conseller o consellera delegat per tal que se sotmetin a l'aprovació del Consell d'Administració.
i) Coordinar les actuacions relacionades amb els serveis generals i la prevenció de riscos i salut laboral.
j) Qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga que li encomani el Consell d'Administració.


data actualització (04/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya