Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Convocatòries de Provisió i Selecció

    Organigrama

Responsable

Sra.   Lorena Rubio de Andrés

Càrrec

Responsable de Convocatòries de Provisió i Selecció

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 18
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Preparar les bases de les convocatòries de provisió de llocs de treball de comandament i llocs singulars.

Coordinar i supervisar les publicacions de les convocatòries de diferents processos de provisió i de selecció de les categories pròpies del personal del Departament.

Preparar tota la documentació necessària per a la tramitació dels expedients dels processos de provisió dels llocs de treball del Departament.

Garantir el suport tècnic administratiu als òrgans tècnics de selecció i a les juntes de mèrits en els corresponents processos d'accés i provisió de llocs de treball.

Mantenir actualitzats els manuals d'organització departamentals.

Preparar i donar publicitat als acords i propostes dels òrgans de selecció i provisió.

Realitzar estudis comparatius entre les diferents unitats orgàniques del departament, sobre la distribució del personal, grups, nivells, formes d'ocupació, etc.

Elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels procediments a aplicar en els processos de provisió de llocs de treball.

Participar en la preparació i tramitació dels expedients sobre les ofertes públiques d'ocupació.

Elaborar i explotar dades estadístiques referents a la provisió de llocs de treball.

Analitzar i fer propostes de racionalització dels circuits i documentació administrativa en els processos d'accés i provisió de llocs de treball.

Participar en el procés d'avaluació dels/de les empleats/des i coordinar la gestió de l'aplicació de les normes per a la distribució del complement de productivitat del personal del Departament.

Qualsevol altra funció que li encomanin.


data actualització (26/01/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya