Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de suport a la Gestió del Treball

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Purgimon Cardona

Càrrec

cap del Servei de suport a la Gestió del Treball

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei de Suport a la Gestió de Treball li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar els assumptes del personal adscrit a les unitats de la Secretaria General, en l'àmbit sectorial de treball, vetllant pel compliment de la normativa en gestió de personal, horaris, permisos i llicències del personal, en coordinació amb la Direcció de Serveis.
b) Fer la verificació sobre el terreny dels plans i programes de subvencions del Departament, durant l'execució, i elaborar els informes corresponents.
c) Planificar l'adquisició de recursos materials a partir de la detecció de necessitats efectuada per les diferents unitats de la Secretaria General, en l'àmbit sectorial de treball, i fer-ne el seguiment.
d) Fer el seguiment dels inventaris de béns mobles i immobles dels centres adscrits a la Secretaria i la proposta d'adquisició de béns mobles.
e) Vetllar per la implementació de les mesures d'eficiència energètica a la Secretaria General, en l'àmbit sectorial de treball.
f) Vetllar per la conservació i el manteniment de l'immobilitzat.
g) Dur a terme el seguiment del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
h) Coordinar i supervisar, en l'àmbit sectorial de treball, el funcionament dels serveis generals i del registre d'entrada i sortida.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (28/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya