Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Treball Autònom

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Poch Viñes

Càrrec

cap de Servei de Treball Autònom

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei de Treball Autònom té les funcions següents:

a) Col·laborar en el disseny de les línies estratègiques per al foment del treball autònom.
b) Estudiar, promoure i gestionar els plans i els programes relatius al foment del treball autònom.
c) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.
d) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.
e) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.
f) Coordinar les diferents línies de suport al treball autònom.
g) Coordinar i assessorar les unitats corresponents dels serveis territorials per a la implantació en matèria de treball autònom.
h) Implementar eines que permetin el disseny i l'impuls del treball autònom, en coordinació amb les entitats representatives.
i) Organitzar i controlar el Registre d'associacions professionals del treball autònom.
j) Exercir les funcions de secretaria del Consell del Treball Autònom de Catalunya.
k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 
data actualització (11/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya