Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Treball Autònom

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Poch Viñes

Càrrec

cap de Servei de Treball Autònom

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei de Treball Autònom té les funcions següents:

a) Col·laborar en el disseny de les línies estratègiques per al foment del treball autònom.
b) Estudiar, promoure i gestionar els plans i els programes relatius al foment del treball autònom.
c) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.
d) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.
e) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.
f) Coordinar les diferents línies de suport al treball autònom.
g) Coordinar i assessorar les unitats corresponents dels serveis territorials per a la implantació en matèria de treball autònom.
h) Implementar eines que permetin el disseny i l'impuls del treball autònom, en coordinació amb les entitats representatives.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (14/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya