Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Empresa a la Catalunya Central

    Organigrama

Responsable

Sra.   Dolors Presagué i Vila

Càrrec

cap de la Secció d'Empresa a la Catalunya Central

Adreça
Carrer d'Alfons XII, 13
Població
08240  Manresa
Telèfon
93 693 02 71

Funcions

  • Supervisar l'organització i funcionament administratiu de les unitats dels Serveis Territorials, així com del personal adscrit.
  • Fer el seguiment i control de la gestió pressupostària i la gestió econòmica dels Serveis Territorials.
  • Coordinar les propostes de necessitats informàtiques i aplicar un sistema d'indicadors de gestió de les diferents unitats i planificar l'elaboració d'estadístiques relatives a competències dels Serveis Territorials.
  • Coordinar la tramitació d'expedients en matèria d'ordenació i foment del comerç i equipaments comercials i d'establiments, empreses i activitats turístiques i la proposta de resolució, si escau.
  • Dur a terme el control i seguiment de la inspecció i el procediment sancionador en l'àmbit del comerç i turisme.
  • Donar suport a la implementació d'iniciatives emprenedores sorgides en l'àmbit territorial competent.
  • Gestionar els expedients d'autorització, declaració d'utilitat pública, expropiació, pòlisses d'abonament, drets de connexió de serveis i fraus.
  • Coordinar el cobrament de les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.
  • Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.data actualització (04/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya