Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Empresa a la Catalunya Central

    Organigrama

Responsable

Sra.   Dolors Presagué i Vila

Càrrec

cap de la Secció d'Empresa a la Catalunya Central

Adreça
Passeig de la República, 13 (antic carrer d'Alfons XII)
Població
08240  Manresa
Telèfon
93 693 02 71

Funcions

a) Supervisar l'organització i funcionament administratiu de les unitats dels Serveis Territorials, així com del personal adscrit.

b) Fer el seguiment i control de la gestió pressupostària i la gestió econòmica dels Serveis Territorials.

c) Coordinar les propostes de necessitats informàtiques i aplicar un sistema d'indicadors de gestió de les diferents unitats i planificar l'elaboració d'estadístiques relatives a competències dels Serveis Territorials.

d) Coordinar la tramitació d'expedients en matèria d'ordenació i foment del comerç i equipaments comercials i d'establiments, empreses i activitats turístiques i la proposta de resolució, si escau.

e) Dur a terme el control i seguiment de la inspecció i el procediment sancionador en l'àmbit del comerç i turisme.

f) Donar suport a la implementació d'iniciatives emprenedores sorgides en l'àmbit territorial competent, amb especial atenció a l'emprenedoria de les dones.

g) Gestionar els expedients d'autorització, declaració d'utilitat pública, expropiació, pòlisses d'abonament, drets de connexió de serveis i fraus.

h) Coordinar el cobrament de les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.
data actualització (10/11/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya