Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Treball dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

    Organigrama

Adreça
Plaça de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
Població
43500  Tortosa
Telèfon
977 44 12 34
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Secció de Treball li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i organitzar les conciliacions prèvies a la tramitació dels procediments laborals.
b) Gestionar i controlar el registre, el dipòsit, la publicació i el control de legalitat dels convenis col·lectius i el dipòsit d'estatuts dels sindicats i les associacions empresarials i d'actes d'eleccions sindicals.
c) Gestionar i tramitar els assumptes i els expedients relatius a les condicions de treball en matèria de seguretat i salut en el treball, les propostes de resolució per a l'acreditació dels serveis de prevenció, d'autorització d'auditories i de paralització del treball, i el Registre de serveis de prevenció, d'auditories i d'empreses exemptes.
d) Gestionar els expedients d'obertura de centres de treball; conèixer, coordinar i tramitar els expedients de regulació de treball, trasllats col·lectius, relacions col·lectives, autorització d'empreses de treball temporal i el seu registre, i coordinar i controlar els expedients sancionadors dins l'àmbit territorial corresponent.
e) Coordinar-se i col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes.
f) Conèixer i tramitar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.
g) Comprovar les subvencions per a cooperatives o qualsevol consulta en relació amb les matèries que té assignades i que li sigui encomanada i informar-ne.
h) Estudiar i tramitar els expedients de cooperatives des de la constitució fins a la liquidació, i fer les anotacions pertinents al registre territorial de cooperatives corresponent.
i) Instruir, elaborar i tramitar les propostes de resolució en els expedients sancionadors en matèria de cooperatives.
j) Revisar, esmenar, si escau, i tramitar a la direcció general corresponent els expedients de capitalització de prestacions.
k) Tramitar i estudiar els expedients de sol·licitud de col·laboració d'entitats interessades en els programes de foment de l'autoempresa, així com fer el seguiment i l'avaluació de les actuacions de col·laboració.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (17/12/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya