Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Seguretat Industrial, d'Activitats Radioactives i Extractives i Energia a les Terres de l'Ebre

    Organigrama

Responsable

Sr.   Eduard Mallén Barberà

Càrrec

cap de la Secció

Adreça
Carrer de Montcada, 32
Població
43500  Tortosa
Telèfon
977 44 93 33
Fax
977 44 95 75

Funcions

  • Tenir coneixement i fer l'estudi, la gestió, la resolució, si escau, i la inspecció dels expedients relatius a les reglamentacions de seguretat referides a les instal·lacions industrials.
  • Fer el control tècnic i administratiu de les actuacions de les entitats d'inspecció i control reglamentari que li siguin encomanades.
  • El coneixement, l'estudi, la gestió i la resolució, si escau, dels expedients d'autorització, declaració d'utilitat pública, expropiació, pòlisses d'abonament, drets de connexió de servei i fraus.
  • La inspecció i la comprovació del compliment de les legislacions de seguretat de les instal·lacions de producció, transport, distribució i consum d'energia, així com els expedients de protecció radiològica.
  • El control i l'administració de les actuacions de les entitats d'inspecció i control reglamentari que li siguin encomanades.
  • Estudiar i analitzar la documentació relativa a l'autorització, modificació i clausura d'instal·lacions radioactives.
  • Coordinar les actuacions relatives a la funció de la vigilància radiològica ambiental.
  • Controlar i coordinar el procés de llicenciament del personal professional supervisor i operador de les instal·lacions radioactives.
  • Coordinar activitats inspectores i instruir expedients relatius a activitats extractives.
  • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (18/07/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya