Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Activitats Radioactives i Extractives i Energia a Lleida

    Organigrama

Responsable

Sr.   Antonio Moreno Perales

Càrrec

cap de la Secció d'Activitats Radioactives i Extractives i Energia a Lleida

Adreça
Avinguda del Segre, 7 (Edifici Terraferma)
Població
25007  Lleida
Telèfon
973 72 80 00

Funcions

  • Conèixer, estudiar, gestionar i resoldre, si escau, els expedients d'autorització, declaració d'utilitat pública, expropiació, pòlisses d'abonament, drets de connexió de servei i fraus.
  • Inspeccionar i comprovar el compliment de les legislacions de seguretat de les instal·lacions de producció, transport, distribució i consum d'energia, així com els expedients de protecció radiològica.
  • Controlar i administrar les actuacions de les entitats d'inspecció i control reglamentari que li siguin encomanades.
  • Estudiar i analitzar la documentació relativa a l'autorització, modificació i clausura d'instal·lacions radioactives.
  • Coordinar les actuacions relatives a la vigilància radiològica ambiental.
  • Controlar i coordinar el procés de llicenciament del personal professional supervisor i operador de les instal·lacions radioactives.
  • Coordinar activitats inspectores i instruir expedients relatius a activitats extractives.
  • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (04/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya