Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Anàlisi Pressupostària Sector Públic i Subvencions.

    Organigrama

Responsable

Sra.   Eva Garcia Hom

Càrrec

cap de l'Àrea

Adreça
Avinguda Diagonal, 403 1a. planta
Població
08008  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Planificar els recursos econòmics del Departament en col·laboració amb les unitats i entitats que s'hi adscriuen.

b) Elaborar l'escenari pressupostari pluriennal del conjunt del Departament i fer-ne el seguiment de l'evolució.

c) Elaborar l'avantprojecte de pressupost del conjunt del Departament, en col·laboració amb la Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior.

d) Coordinar la preparació del pressupost de les entitats adscrites al Departament, supervisar-ne l'adequació a la normativa pressupostària, fer el seguiment de les liquidacions pressupostàries i auditories, i proposar mesures correctores, si escau.

e) Vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost del Departament, en la preparació del pressupost de les entitats que hi són adscrites i en matèria de subvencions.

f) Implantar, coordinar i fer el seguiment del pressupost per actuacions al Departament i al seu sector públic.

g) Col·laborar amb la Direcció de Serveis en les funcions d'informació i coordinació entre la Comissió del Sector Públic Institucional, el Departament i les entitats dependents, a l'efecte d'operativitzar les decisions corporatives en l'àmbit de la governança del sector públic institucional de l'Administració.

h) Coordinar la planificació pluriennal de les subvencions i els ajuts del Departament i les seves entitats, així com efectuar-ne el seguiment de l'execució i la liquidació pressupostària.

i) Assessorar les unitats del Departament i del seu sector públic en matèria pressupostària i de subvencions.

j) Fer la planificació pressupostària i el seguiment dels fons finalistes gestionats pel Departament i les seves entitats adscrites.

k) Promoure la implementació d'instruments de relació del Departament amb les seves entitats adscrites per tal d'augmentar l'eficiència en l'execució del seu pressupost.

l) Impulsar i fer el seguiment dels processos de racionalització del sector públic del Departament.

m) Realitzar anàlisis i informes en matèria pressupostària i econòmica.

n) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.data actualització (02/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya