Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Organització i Administració Digital

    Organigrama

Adreça
Avinguda Diagonal, 403 1a. planta
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 557 54 34
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització.

b) Revisar les propostes normatives del Departament en relació amb els processos administratius i amb les càrregues administratives sobre la ciutadania i les empreses, i assessorar el Departament en aquesta matèria.

c) Impulsar el redisseny de processos, i mantenir actualitzat el mapa de processos i el catàleg de serveis del Departament.

d) Gestionar els projectes de simplificació, racionalització i optimització de processos i coordinar la normalització i simplificació documental, per millorar l'eficiència i les relacions del Departament amb la ciutadania, les empreses i les organitzacions.

e) Implantar i gestionar el sistema de gestió de la qualitat i millora contínua dels serveis interns i externs del Departament, així com coordinar les auditories operatives i les avaluacions de satisfacció del ciutadà que es realitzin.

f) Elaborar quadres de comandament i altres eines de control de la gestió per facilitar l'avaluació dels serveis i la presa de decisió de les unitats directives del Departament.

g) Exercir la direcció tècnica dels projectes de millora que s'impulsin des de la Direcció de Serveis.

h) Recollir, analitzar i avaluar les necessitats de les unitats del Departament en matèria d'administració electrònica i fer les propostes de desenvolupament.

i) Elaborar les propostes de racionalització prèvia dels processos de producció dels serveis electrònics, així com realitzar l'anàlisi i el disseny funcional del tràmit a implantar electrònicament.

j) Estudiar i elaborar propostes de creació, modificació i racionalització d'estructures orgàniques del Departament i la seva implementació i avaluació.

k) Supervisar la gestió del web del Departament i l'actualització permanent, així com coordinar les diferents pàgines web dels organismes autònoms adscrits al Departament.

l) Impulsar la intranet del Departament com a eina de comunicació i de gestió del coneixement.

m) Planificar, coordinar i homogeneïtzar les actuacions, els criteris i les eines corporatives i departamentals d'informació i atenció ciutadana, així com el sistema de consultes, queixes i suggeriments del Departament.

n) Donar suport a l'Oficina de Comunicació en les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament.

o) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i les entitats adscrites, en coordinació amb la unitat corresponent del departament competent en la matèria. 

p) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.
data actualització (18/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya