Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Organització i Administració Electrònica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Alba Arza Félez

Càrrec

cap de l'Àrea d'Organització i Administració Electrònica (e.f.)

Adreça
Avinguda Diagonal, 403 1a. planta
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 557 54 34

Funcions

 • Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització.
 • Revisar les propostes normatives del Departament en relació amb els processos administratius i amb les càrregues administratives sobre la ciutadania i les empreses i assessorar el Departament en aquesta matèria.
 • Impulsar el redisseny de processos i mantenir actualitzat el mapa de processos i el catàleg de serveis del Departament.
 • Gestionar els projectes de simplificació, racionalització i optimització de processos i coordinar la normalització i simplificació documental per millorar l'eficiència i les relacions del Departament amb la ciutadania, les empreses i les organitzacions.
 • Implantar i gestionar el sistema de gestió de la qualitat i millora contínua dels serveis interns i externs del Departament, així com coordinar les auditories operatives que es realitzin.
 • Elaborar quadres de comandament i altres eines de control de la gestió per facilitar l'avaluació dels serveis i la presa de decisió dels òrgans directius del Departament.
 • Exercir la direcció tècnica dels projectes de millora que s'impulsin des de la Direcció de Serveis.
 • Recollir, analitzar i avaluar les necessitats de les unitats del Departament en matèria d'administració electrònica i fer-ne les propostes de desenvolupament.
 • Elaborar les propostes de racionalització prèvia dels processos de producció dels serveis electrònics, així com realitzar l'anàlisi i el disseny funcional del tràmit a implantar electrònicament.
 • Impulsar la intranet del Departament com a eina de comunicació i de gestió del coneixement.
 • Estudiar i elaborar propostes de creació, modificació i racionalització de les estructures orgàniques del Departament i la seva implementació i avaluació.
 • Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.data actualització (22/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya