Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Acció Jurídica i Gestió del Litoral

    Organigrama

Responsable

Sr.   Xavier Berga Vayreda

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament, els projectes de disposicions de caràcter
general relacionats amb les competències de la Direcció General que se li encomanin.
b) Elaborar convenis, altres documents i informes jurídics relacionats amb les competències de la Direcció
General que se li encomanin.
c) Prestar assessorament jurídic en la redacció dels instruments de planejament formulats per la Direcció
General.
d) Assessorar jurídicament els ens locals i agents urbanitzadors en matèria urbanística.
e) Gestionar els recursos administratius, requeriments i altres reclamacions i expedients en les matèries de
competència de la Direcció General, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament.
f) Realitzar el seguiment dels expedients en via contenciosa i els informes per a la defensa dels recursos
contenciosos administratius interposats contra assumptes de competència de la Direcció General, en
coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament.
g) Supervisar les mesures adoptades en el marc de la protecció de la legalitat que la legislació atribueix al
Departament en el conjunt del territori de Catalunya.
h) Dirigir els instruments d'ordenació i gestió en matèria de costes.
i) Supervisar les actuacions relatives a l'ordenació dels serveis i activitats i de la regulació i la gestió del règim
economicofinancer en matèria de costes.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya