Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Acció Jurídica

    Organigrama

Responsable

Sr.   Xavier Berga Vayreda

Càrrec

sub-director general d'Acció Jurídica

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament, els projectes de disposicions de caràcter general relacionats amb les competències de la Secretaria que se li encomanin.
b) Elaborar convenis, altres documents i informes jurídics relacionats amb les competències de la Secretaria que se li encomanin.
c) Prestar assessorament jurídic en la redacció dels instruments de planejament formulats per la Secretaria.
d) Assessorar jurídicament els ens locals en les matèries de competència de la Secretaria.
e) Gestionar els recursos administratius, requeriments i altres reclamacions i expedients en les matèries de competència de la Secretaria, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament.
f) Fer el seguiment dels expedients en via contenciosa i els informes per a la defensa dels recursos contenciosos administratius interposats contra assumptes de competència de la Secretaria, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament.
g) Supervisar les mesures adoptades en el marc de la protecció de la legalitat que la legislació atribueix al Departament en el conjunt del territori de Catalunya.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (08/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya