Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Marins

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Rodon Peris

Càrrec

cap del Servei de Recursos Marins

Adreça
Avinguda Diagonal, 523-525
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 419 32 05

Funcions

Coordinar l'elaboració de propostes de plans de gestió de les diferents modalitats de pesca i recursos vius, i fer-ne el seguiment.
Representar l'Administració en els comitès de cogestió quan s'escaigui.
Elaborar propostes d'ordenació i foment de la recerca i innovació en els àmbits de la pesca, l'aqüicultura i l'oceanografia.
Fer el seguiment i controlar l'execució dels programes i projectes d'investigació en aqüicultura, i informar sobre els ajuts estructurals, els de l'Administració de l'Estat i els de la Generalitat de Catalunya relacionats amb l'aqüicultura.
Tramitar les concessions i autoritzacions per als establiments de cultius aqüícoles, les de recollida de cria de marisc i les guies de circulació per al transport de mol·luscs, i fer el seguiment, el control tècnic i els informes necessaris en relació amb les inversions en establiments aqüícoles i els plans d'ordenació en matèria d'aqüicultura.
Proposar reglamentacions dels arts i ormeigs de pesca i marisqueig. 
Proposar els treballs de seguiment del medi marí i dels recursos pesquers.
Executar els plans de gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera i d'altres mesures de protecció que s'estableixin en relació amb els recursos marins.
Proposar l'autorització de l'extracció d'organismes vius amb finalitats científiques, educatives, culturals i aquariològiques a les aigües del litoral català.
Dissenyar i coordinar els programes de control oficial en matèria de seguretat alimentaria de la higiene dels productes primaris de la pesca i l'aqüicultura i supervisar-ne l'execució, sens perjudici de les competències en matèria de seguretat alimentària dels òrgans competents en aquesta matèria.
Informar i fer el seguiment de les polítiques pesqueres de la Unió Europea i dels processos relacionats amb els organismes internacionals de gestió pesquera rellevants per a Catalunya, en l'àmbit de les seves competències.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (03/08/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya