Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea Tècnica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Pilar Cid Horta

Càrrec

cap de l'Àrea Tècnica

Adreça
Carrer de Pau Claris, 158-160 4a. planta
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 44 84
Fax
93 567 44 83

Funcions

a) Coordinar la tasca del personal adscrit al Centre.
b) Coordinar el seguiment dels processos de mediació i arbitrar les qüestions organitzatives que se suscitin i no formin part de l'objecte sotmès a mediació.
c) Tramitar i gestionar els expedients administratius vetllant pel compliment dels terminis del procediment de mediació.
d) Preparar els convenis de col·laboració amb els col·legis professionals i els ens locals sobre la base de les actuacions executades pels serveis d'informació i orientació mediadora i les activitats de promoció i difusió realitzades.
e) Elaborar el contingut dels diferents canals de difusió.
f) Informar de les situacions d'incompliment dels procediments i trametre al col·legi professional corresponent les queixes o les denúncies que es presentin com a conseqüència de les actuacions de les persones mediadores inscrites en els seus registres i fer-ne el seguiment.
g) Gestionar i preparar l'homologació dels estudis, els cursos i la formació específica en matèria de mediació, a l'efecte de la inscripció de les persones mediadores en els registres i censos corresponents, segons els criteris establerts mitjançant reglament.
h) Gestionar i actualitzar el Registre general de persones mediadores en l'àmbit familiar, el Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat i el Registre de Serveis de Mediació ciutadana d'acord amb els criteris establerts.
i) Gestionar la designació de la persona mediadora segons els criteris establerts.
j) Realitzar els tràmits de gestió econòmica dels pagaments de les mediacions i dels convenis dels serveis d'orientació i d'informació mediadora i d'altres serveis regulats per conveni.
k) Vetllar per la utilització correcta de l'aplicació informàtica pròpia del Centre.
l) Coordinar amb els serveis territorials el compliment dels criteris tècnics establerts pel Centre.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (06/03/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya