Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Patrimoni, Obres i Serveis

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Pérez Cardenal

Càrrec

sub-directora general de Patrimoni, Obres i Serveis (e.f.)

Adreça
Carrer de Pau Claris, 158-160 5a. planta
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 37 00

Funcions

a) Planificar, executar i controlar, d'acord amb les necessitats de les unitats directives del Departament, les infraestructures i el seu manteniment, els serveis i els subministraments.
b) Controlar la realització de la inspecció tècnica de l'estat i el manteniment dels edificis i les instal·lacions, i supervisar la proposta de les mesures correctores avaluades.
c) Planificar, executar i controlar els estudis i la realització de la obra nova o reformes, coordinant i supervisant els equips tècnics, els projectes i el cost, i realitzar les recepcions d'obra i emetre l'informe de valoració dels resultats.
d) Impulsar i supervisar la tramitació dels expedients d'adquisició a títol onerós o lucratiu, cessions, permutes o arrendaments de béns immobles.
e) Supervisar la gestió de l'inventari de béns mobles i immobles i les normes per al seu ús correcte.
f) Supervisar els expedients patrimonials i la gestió del risc.
g) Impulsar la tramitació dels expedients tècnics i les propostes d'adjudicació en la contractació de subministraments, equipaments i serveis.
h) Supervisar la planificació, l'adquisició, l'emmagatzematge, la distribució i el control dels béns mobles de caràcter inventariable.
i) Supervisar el règim interior i la gestió dels serveis generals i fer el seguiment del funcionament de l'arxiu central i de les actuacions de suport que es duguin a terme amb els arxius administratius del Departament.
j) Supervisar els registres d'entrada i sortida de documents del Departament.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (23/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya