Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Promoció de l'Autonomia Personal

    Organigrama

Responsable

Sr.   Sergi Andreu Guiral i Alonso

Càrrec

Cap del servei

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei de Promoció de l'Autonomia Personal té les funcions següents:

a) Elaborar les disposicions normatives, promoure l'execució de les convocatòries d'ajuts i fer-ne el seguiment.
b) Assegurar el compliment dels criteris sobre el desplegament del Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència.
c) Fixar les directrius als òrgans gestors dels territoris sobre la gestió dels expedients de la situació de dependència i avaluar-ne l'execució.
d) Establir els criteris, les instruccions i les eines per al desenvolupament dels programes individuals d'atenció (PIA).
e) Dirigir i coordinar la relació amb el personal de referència en el territori en matèria d'autonomia personal i d'atenció a la dependència.
f) Avaluar i proposar mesures per al funcionament correcte dels sistemes d'informació i gestió dels expedients de la situació de dependència.
g) Elaborar les instruccions adreçades als professionals dels serveis bàsics d'atenció social que intervenen en la tramitació dels procediments de reconeixement dels drets del Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència i coordinar-ne l'actuació.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (03/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya