Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (LGBTI)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Lluïsa Jimenez i Gusi

Càrrec

responsable de l'Àrea per la Igualtat de tracte i no discriminació de persones LGBTI

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150 (Treball)
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Fax
93 483 11 70
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals és una àrea funcional i té les funcions següents:

a) Realitzar actuacions per a la no-discriminació de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i contribuir a assolir la plena equiparació legal i social d'aquest col·lectiu, i evitar qualsevol actuació, regulació i actitud discriminatòria.
b) Impulsar el desplegament i avaluar la implementació i el compliment de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
c) Supervisar l'execució del Pla interdepartamental per a la no-discriminació.
d) Establir les relacions amb els departaments de la Generalitat i altres organismes privats i públics per garantir el desplegament del Pla.
e) Valorar els projectes de subvencions vinculats amb l'Àrea.
f) Donar suport al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i impulsar-lo.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (27/01/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya