Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Pia Ferrer i Jeremías

Càrrec

Cap del servei

Funcions

Al Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i executar el Pla director de formació en l'àmbit dels afers socials, en coordinació amb el Servei de Recursos Humans quan vagi adreçat al personal del Departament.
b) Impulsar i dinamitzar noves metodologies aplicades a la formació especialitzada en l'àmbit dels afers socials.
c) Concretar propostes de coordinació entre les diferents institucions i entitats dedicades a la formació i al reconeixement de les competències professionals del personal de l'àmbit dels afers socials.
d) Promoure l'elaboració i l'actualització permanent dels perfils professionals de l'àmbit dels afers socials.
e) Impulsar, desenvolupar i gestionar les eines de gestió del coneixement especialitzat i de promoció i difusió de bones pràctiques per als professionals en l'àmbit dels afers socials.
f) Promoure l'elaboració i la difusió de publicacions monogràfiques en l'àmbit dels afers socials.
g) Coordinar l'elaboració i l'avaluació del Pla de publicacions del Departament.
h) Establir les pautes comunes que han de seguir els butlletins electrònics que edita el Departament i coordinar i supervisar-ne el format, els continguts, la periodicitat i la distribució.
i) Impulsar i gestionar el Centre de Documentació de Serveis Socials, tant en la seva vessant física com en la virtual.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (02/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya