Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Planificació i Avaluació Estratègica

    Organigrama

Responsable

Sra.   María Carmen Correa i Gegúndez

Càrrec

cap del Servei de Planificació i Avaluació Estratègica

Funcions

Al Servei de Planificació i Avaluació Estratègica li corresponen les funcions següents:

a) Estudiar i dissenyar eines de planificació i d'avaluació de les polítiques d'afers socials.
b) Coordinar l'elaboració de la Cartera de serveis socials de Catalunya.
c) Elaborar la proposta de disseny i avaluació del Pla d'actuació del Departament, en el marc del Pla de Govern.
d) Planificar, elaborar i coordinar la informació relativa a les estadístiques del Departament i als serveis socials de Catalunya, en el marc del Pla estadístic de Catalunya.
e) Elaborar la memòria anual d'activitats del Departament i altres publicacions de naturalesa anàloga.
f) Fer el seguiment dels observatoris sectorials del Departament.
g) Coordinar les propostes d'estudis que promoguin les diferents unitats directives del Departament.
h) Elaborar i promoure informes, anàlisis i diagnosis d'interès prioritari per al Departament.
i) Coordinar les accions de recerca impulsades pel Departament i dirigir la planificació i l'avaluació del Programa anual d'activitats en aquesta matèria.
j) Col·laborar en el disseny i l'avaluació de plans i programes interdepartamentals de la Generalitat, en l'àmbit d'actuació del Departament.
k) Dissenyar i coordinar l'actuació del Departament dins d'Europa i en l'àmbit internacional en col·laboració amb el departament competent en matèria d'afers exteriors i de la Unió Europea.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (03/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya