Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica

    Organigrama

Responsable

Sr.   Dídac Traserra i Escarraman

Càrrec

cap del Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica li corresponen les funcions següents:

a) Preparar i elaborar les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, aplicant els criteris d'elaboració per objectius.
b) Elaborar els diferents escenaris pressupostaris d'acord amb la priorització de programes i polítiques.
c) Analitzar i fer el seguiment dels escenaris pressupostaris pluriennals.
d) Avaluar l'execució del pressupost i supervisar la gestió dels expedients de modificacions pressupostàries.
e) Coordinar totes les qüestions relacionades amb els ingressos i les despeses del Departament.
f) Supervisar l'elaboració d'estudis de caràcter economicofinancer dels diferents serveis i recursos.
g) Fer els informes i les memòries preceptius previs a l'elaboració de normativa i els altres que es determinin necessaris en matèria econòmica.
h) Coordinar el seguiment de la comptabilitat pressupostària, financera i patrimonial de les entitats de l'agrupació departamental.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (07/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya