Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Personal d'Administració i Serveis

    Organigrama

Responsable

Sr.   Matias Rayo Trincado

Càrrec

cap del Servei de Personal d'Administració i Serveis

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
934 006 980

Funcions

a) Supervisar la gestió del personal d'administració i serveis.
b) Identificar estratègies d'evolució i innovació a nivell tecnològic i donar suport al desenvolupament, implementació i actualització de sistemes informàtics per a la gestió del personal d'administració i serveis del Departament.
c) Realitzar estudis, elaborar i analitzar indicadors, i dur a terme actuacions per a la millora de processos en l'àmbit del personal d'administració i serveis.
d) Emetre informes i propostes de resolució en matèria de personal d'administració i serveis.
e) Tramitar els expedients de personal d'administració i serveis pel que fa a les propostes de contractació, provisió de llocs de treball, situacions administratives, règim disciplinari i altres diligències.
f) Coordinar els processos de provisió i selecció del personal d'administració i serveis que són competència del Departament.
g) Mantenir el registre informàtic del personal d'administració i serveis, emetre certificats i custodiar els expedients.
h) Participar en la definició de les estructures organitzatives de les diferents unitats del Departament i dissenyar els llocs de treball.
i) Supervisar la gestió del personal laboral, elaborar propostes i informes quant al seu règim jurídic, controlar la contractació de personal per al desenvolupament de programes adscrits al Departament, definir funcions i perfils professionals i coordinar l'actuació dels serveis territorials en l'àmbit de les seves competències.
j) Assessorar i donar suport a les unitats del Departament i coordinar la seva actuació en matèria de personal d'administració i serveis.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (14/07/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya