Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa


Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 554 58 52
Fax
93 365 77 85

Funcions

El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, creat pel Decret 326/2011, de 26 d'abril, i configurat com a òrgan col·legiat assessor del departament competent en matèria d'afers religiosos en la implementació de les polítiques en matèria d'afers religiosos relacionades amb les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses que acompleixen la seva activitat a Catalunya, té la composició, les funcions i el règim jurídic previstos en aquest Decret.

El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa s'adscriu al departament competent en matèria d'afers religiosos, que li dóna suport administratiu i logístic.

Les funcions del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa són:

a) Assessorar o informar la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'afers religiosos sobre les qüestions que li siguin plantejades.

b) Proposar les actuacions o els plantejaments que consideri adequats en el marc de les relacions amb les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses que desenvolupen la seva activitat a Catalunya.

c) Assessorar i donar suport, a petició de la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'afers religiosos, en les relacions de col·laboració o de cooperació que impliquin la participació del Govern o del Parlament de Catalunya en institucions de l'Estat o en organitzacions internacionals.

Components

El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa està integrat per un nombre màxim de 15 membres nomenats per la persona titular del departament competent en matèria d'afers religiosos a proposta de la presidència del Consell.

El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa és presidit per la persona designada per la persona titular del departament competent en matèria d'afers religiosos a proposta del director/a general d'Afers Religiosos.

El director/a general d'Afers Religiosos pot assistir a les reunions del Consell en funció dels temes que s'hagin de tractar.

La secretaria del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, amb veu i sense vot, l'exerceix un funcionari/ària de la Direcció General d'Afers Religiosos designat per la presidència del Consell.

A les reunions del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa poden ser convidades persones relacionades amb la matèria a l'efecte d'aportar el seu coneixement i la seva experiència.


data actualització (26/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya