Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Règim Local

    Organigrama

Responsable

Sra.   Susana Marín i Dios

Càrrec

Cap del Servei de Règim Local

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 76

Funcions

a) Assistir i assessorar les entitats locals en matèria jurídica.

b) Fer l'estudi de les ordenances, els actes i els acords de les corporacions locals de Catalunya, a excepció dels relatius a hisendes locals.

c) Assistir els ens locals pel que fa al règim de personal i tramitar els expedients subjectes a intervenció de l'Administració de la Generalitat en matèria de personal de les corporacions locals.

d) Tramitar els expedients subjectes a intervenció de l'Administració de la Generalitat en matèria de patrimoni dels ens locals.

e) Verificar els expedients de les sol·licituds de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora fetes pels ens locals.

f) Tramitar els expedients subjectes a intervenció de l'Administració de la Generalitat no encomanats a un altre òrgan.

g) Proposar, si escau, la pràctica de requeriments, ampliació d'informació i impugnacions de les ordenances, els actes i els acords de les entitats locals, a excepció dels relatius a hisendes locals.

h) Prestar suport tècnic, jurídic i operatiu a la Comissió de Govern Local de Catalunya i a la Comissió de Delimitació Territorial.

i) Fer el seguiment de l'activitat dels òrgans col·legiats on hi hagi representants de la Direcció General.

j) Fer el seguiment de les competències adscrites o delegades de l'Administració de la Generalitat als ens locals.

k) Tramitar els expedients d'alteració de les demarcacions territorials dels ens locals.

l) Coordinar l'elaboració dels mapes de les diferents demarcacions en què s'organitza el territori de Catalunya.

m) Tramitar els expedients de creació, modificació i supressió d'ens locals.

n) Tramitar els expedients referents a la toponímia i simbologia dels ens locals.

o) Gestionar el Registre del sector públic local de Catalunya.

p) Organitzar i gestionar el Registre de les organitzacions associatives d'entitats locals, i tramitar i informar els expedients.

q) Exercir les funcions encomanades a la Direcció General en matèria de població municipal.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (26/01/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya