Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Personal d'Administració i Serveis

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Luz Rangel Ramon

Càrrec

sub-directora general de Personal d'Administració i Serveis

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 400 69 80

Funcions

a) Coordinar la gestió dels assumptes relatius al personal d'administració i serveis adscrit a les unitats administratives i als centres educatius del Departament.
b) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost pel que fa al capítol de personal d'administració i serveis.
c) Supervisar i controlar l'elaboració de la nòmina del personal d'administració i serveis del Departament i vetllar pel seu manteniment.
d) Supervisar les convocatòries de provisió i selecció del personal d'administració i serveis del Departament.
e) Representar el Departament en els diferents òrgans col·legiats de negociació de condicions dels treballadors, coordinar les relacions sindicals i elaborar i analitzar les propostes sobre els temes objecte de negociació, dins l'àmbit dels diferents col·lectius de personal d'administració i serveis.
f) Assessorar les diferents unitats del Departament en matèria de personal i coordinar i supervisar l'activitat dels serveis territorials en l'àmbit de les seves competències.
g) Col·laborar en l'anàlisi, la definició i la implementació de les polítiques en matèria de personal d'administració i serveis, establint sistemes d'avaluació dels resultats.
h) Supervisar l'anàlisi i definició dels llocs de treball del personal d'administració i serveis i l'assignació a les estructures organitzatives tant de personal d'administració i serveis com de personal docent.
i) Programar i executar el Pla anual de formació del personal d'administració i serveis aprovat pel/per la secretari/ària general.
j) Programar, executar i avaluar els programes de formació en matèria de prevenció de riscos laborals del personal d'administració i serveis.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (30/06/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya