Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Núñez i Abril

Càrrec

sub-director general de Relacions Sindicals i Polítiques Socials

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 43 29

Funcions

a) Participar en la negociació col·lectiva en representació de l'Administració de la Generalitat respecte les condicions de treball del personal i exercir com a òrgan de comunicació amb els representants legals del personal i amb les organitzacions sindicals, sens perjudici de les competències que corresponen a cada departament.

b) Assessorar i informar sobre matèria sindical i de personal laboral els diferents departaments i entitats.

c) Vetllar pel compliment dels acords i els convenis establerts amb els representants sindicals i participar en les comissions de seguiment que s'estableixin.

d) Preparar i coordinar els processos electorals d'òrgans de representació del personal i fer-ne el seguiment.

e) Impulsar la negociació i coordinar la gestió del Fons d'acció social del personal laboral i funcionari, així com l'assessorament en aquesta matèria.

f) Promocionar les prestacions socials complementàries en l'àmbit del sector públic com a font d'estalvi a llarg termini, assegurant el seu seguiment i control a les persones partícips, garantint el suport necessari a l'Oficina d'Atenció a les Persones Partícips i Beneficiàries del Pla de pensions d'ocupació de promoció conjunta de l'àmbit del sector públic, per al seu correcte funcionament.

g) Coordinar les mesures de prevenció, protecció i adaptació que potenciïn la seguretat i la salut dels empleats públics, així com coordinar les actuacions que hagin de fer els departaments per tal de garantir el funcionament correcte dels serveis de prevenció de tota l'Administració de la Generalitat.

h) Impulsar i proposar les activitats de formació, informació i comunicació del personal de l'Administració de la Generalitat en matèria de prevenció de riscos, salut laboral i polítiques socials.

i) Coordinar la gestió de les polítiques d'igualtat i integració sociolaboral i la realització dels programes de reinserció sociolaboral.

j) Gestionar i controlar els crèdits horaris, el manteniment i el condicionament de locals sindicals i la composició dels òrgans de negociació, així com el Registre d'òrgans de representació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes i entitats dependents.

k) Assessorar i informar els procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

l) Gestionar les dades corresponents al portal de la transparència en matèria sindical.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

 
data actualització (11/06/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya