Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Organització i Administració Electrònica

    Organigrama

Responsable

Sr.   Rubén Rebollo i Martín

Càrrec

cap de l'Àrea d'Organització i Administració Electrònica

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 51

Funcions

a) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos.

b) Elaborar els estudis i l'anàlisi de les normes que vinculen un procés administratiu i impulsar, coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió, així com adequar-les al model corporatiu d'administració electrònica.

c) Impulsar, estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis del Departament.

d) Impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement.

e) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals i els continguts dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb les diferents unitats directives i supervisar i fer el seguiment del Pla director de sistemes d'informació del Departament en coordinació amb l'Àrea TIC.

f) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica al Departament i a les entitats adscrites, analitzar els requeriments tecnològics dels projectes d'administració electrònica d'acord amb el Pla director de sistemes d'informació, proposar les actuacions necessàries per a la producció i evolució dels serveis electrònics, i fer el seguiment de la seva execució en coordinació amb l'Àrea TIC.

g) Supervisar i coordinar la gestió del web del Departament, de la intranet i dels continguts de les bases de dades d'informació corporativa, en coordinació amb les unitats directives del Departament.

h) Participar en el disseny de les campanyes informatives i de difusió de l'activitat del Departament mitjançant les pàgines web o altres formats similars.

i) Recopilar la informació d'interès per al Departament i vetllar per l'actualització de les dades de què disposen els punts d'informació del Departament.

j) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.

k) Donar suport en matèria d'estructures orgàniques i funcionals.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (24/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya