Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos

    Organigrama

Responsable

Sr.   Alfred Garcia i Puig

Càrrec

cap del Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 14

Funcions


a) Coordinar les accions adreçades a la informació i a l'atenció a la ciutadania, de manera presencial o telefònica.

b) El registre general.

c) Dissenyar, dirigir i mantenir el sistema de gestió documental i l'arxiu central administratiu.

d) Coordinar les obres d'adequació i el manteniment que cal realitzar en els espais ocupats pel Departament, i elaborar propostes per aprofitar millor els espais.

e) Gestionar els serveis del Departament com la neteja, el manteniment, la seguretat, l'ús de zones comunes, el mobiliari o els ornaments.

f) Organitzar i dirigir els serveis comuns com el suport subaltern, les sales de reunions, els audiovisuals o el correu i la missatgeria.

g) Supervisar i coordinar la gestió del parc mòbil.


h) Supervisar i coordinar l'adquisició, el control i la distribució del material no inventariable.

i) Proposar i dur a terme accions en matèria de sostenibilitat ambiental i estalvi energètic.

j) Dirigir i coordinar les actuacions que s'hagin de dur a terme al Departament en matèria de prevenció de riscos laborals, i elaborar estudis i propostes relatives a aquesta matèria.

k) Informar, consultar i garantir la participació del personal a través de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos i dels comitès de seguretat i salut.

l) Coordinar les actuacions que es realitzin amb altres institucions i empreses que es relacionin amb el Departament en matèria de seguretat i salut.

m) Fer la supervisió de les activitats de vigilància i control de la salut dels treballadors.

n) Promoure activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (27/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya