Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Control d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Margarita Gómez Requena

Càrrec

cap del Servei de Control d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Supervisar l'exercici de les funcions d'instrucció i tramitació dels expedients sancionadors d'espectacles públics i activitats recreatives, iniciats d'ofici o a instància de part, que hagin de ser resolts pels corresponents òrgans competents.

El control de les mesures cautelars i accessòries d'aquests procediments.

La sol·licitud i l'emissió dels informes que siguin requerits per altres instàncies o que hagin de ser coneguts per òrgans superiors, com també la preparació de la documentació que calgui.

Fer el seguiment de les actes d'inspecció i control que s'hagin d'executar en compliment de la legislació específica d'espectacles públics i activitats recreatives.

Controlar el compliment de la normativa vigent en matèria de centres i personal de control d'accés de determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives i establiments de concurrència pública.

Tramitar els expedients d'autoritzacions dels actes de caràcter extraordinari i de règim especial que siguin competència de la Direcció General d'Administració de Seguretat.

Validar els rètols d'exercici del dret d'admissió que siguin competència de la Direcció General d'Administració de Seguretat.
Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (04/07/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya