Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Serveis Generals

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sònia Muro Garrido

Càrrec

subdirectora general de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Serveis Generals

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Subdirecció General de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Serveis Generals té les funcions següents:

a) Planificar i coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

c) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

d) Supervisar la selecció i la provisió del personal del Departament per tal de dur a terme processos que contribueixin a la incorporació del talent en l’organització.

e) Promoure l’adaptabilitat dels recursos humans i potenciar l’adequació permanent de l’organització als nous perfils de treball requerits.

f) Impulsar i coordinar la política de formació i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

g) Donar suport en matèria de recursos humans a les entitats del sector públic adscrites al Departament, d’acord amb els criteris de la Secretaria General i en coordinació amb les unitats competents del Departament.

h) Coordinar la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals dins l’àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l’impacte de les mesures i les actuacions que siguin necessàries per implantar acords i millores en l’àmbit de les relacions laborals.

i) Coordinar, impulsar i assessorar la Mesa General d’Universitats i les seves meses específiques, i l’Estructura Tècnica, en l’àmbit de les polítiques sindicals de les universitats públiques catalanes, i participar-hi.

j) Assessorar en les polítiques sindicals dels organismes i les entitats dependents del Departament i fer-ne el seguiment.

k) Estudiar i supervisar l’avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

l) Impulsar l’avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i les treballadores, i la programació i l’execució de l’acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

m) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

n) Dirigir i supervisar la logística i els afers generals de la seu central del Departament.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


Components

De la Subdirecció General de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Serveis Generals en depèn el Servei de Recursos Humans.

 
data actualització (18/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya