Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Daniel Gimeno Alcañiz

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 00

Funcions

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per definir la planificació estratègica de les polítiques del Departament i de les entitats que hi estan adscrites.
b) Elaborar instruments i estudis per planificar i avaluar els objectius del Departament, definir les prioritats en les polítiques departamentals i fer el seguiment de les principals actuacions.
c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.
d) Dissenyar i coordinar els indicadors i quadres de comandament del Departament, i fer-ne el seguiment i l¿avaluació.
e) Planificar, elaborar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament, sense perjudici de les funcions que en aquestes matèries corresponguin a altres òrgans.
f) Elaborar la memòria anual d'activitats del Departament i altres publicacions de naturalesa anàloga.
g) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i execució del pla de publicacions.
h) Planificar l'adquisició i la conservació del fons documental i bibliogràfic d'interès per al Departament i gestionar la biblioteca.
i) Dirigir i supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals, en especial de dones, en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directrius recollides en els plans aprovats pel Govern, sense perjudici de les funcions que en aquestes matèries corresponguin a d¿altres òrgans.
j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (08/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya