Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió del Sector Públic


Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 02

Funcions

La Comissió del Sector Públic té per objecte impulsar i coordinar les actuacions que en matèria de dimensionament, organització, sistemes d'informació i atenció ciutadana, coordinació, funcionament, recursos materials, econòmics corporatius i patrimonials, recursos humans, formes de prestació dels serveis, i contractació i avaluació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic es portin a terme i garantir que aquestes actuacions s'ajustin a les directrius del Govern i del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració sobre les polítiques afectades.

Les funcions de la Comissió del Sector Públic són:

a) Proposar, analitzar, fer el seguiment i avaluar les mesures sobre racionalització en els àmbits descrits en l'apartat 1 d'aquest article.

b) Fixar criteris d'actuació en les matèries descrites en l'apartat 1 d'aquest article.

c) Informar de les propostes relatives a dimensionament, organització, sistemes d'informació i atenció ciutadana, coordinació, funcionament, recursos materials, econòmics corporatius i patrimonials, recursos humans, formes de prestació dels serveis, i contractació i avaluació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic que consideri oportú la Comissió o que sol·liciti el departament afectat.

d) Qualsevol altra funció relacionada amb les anteriors, així com les que li atribueixi o delegui el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració.

Components

Les persones membres de la Comissió del Sector Públic són:

a) La persona titular de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, que n'exerceix la presidència.

b) La persona titular de la Secretaria d'Economia i Finances, que n'exerceix la vicepresidència.

c) Un persona en representació del Departament de la Presidència amb rang mínim de director general.

d) La persona titular de la Intervenció General.

e) La persona titular de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

f) La persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

g) La persona titular de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració.

h) La persona titular de la Direcció General de Funció Pública.

i) Dues persones funcionàries d'alt nivell tècnic o alts càrrecs designades per la persona titular del Departament d'Economia i Hisenda.

j) Dues persones funcionàries d'alt nivell tècnic o alts càrrecs designades per la persona titular del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, una de les quals, designada pel president o presidenta de la Comissió exerceix les funcions de la secretaria.data actualització (13/12/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya