Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració


Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 02

Funcions

Les funcions del Consell són avaluar la situació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats instrumentals amb criteris de simplificació i eficiència dels recursos materials, econòmics corporatius i patrimonials i personals del sector públic, i definir i planificar les actuacions que s'han de dur a terme per a la racionalització i optimització dels recursos necessaris per al funcionament de l'Administració i del seu sector públic en els àmbits següents:

a) La creació, la supressió o la modificació d'ens en l'àmbit del sector públic de la Generalitat.
b) La modernització de l'Administració de la Generalitat i, en particular, les relatives a l'organització de l'Administració i la qualitat de les activitats i els serveis que es presten als ciutadans.
c) El desenvolupament de l'Administració electrònica de la Generalitat.
d) Els criteris generals que han d'orientar les accions relacionades amb la planificació i la gestió dels recursos humans.
e) La definició del model i l'estructura de relacions laborals de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
f) L'agenda, les directrius i les propostes de pacte, acord o conveni en la negociació col·lectiva.
g) La política retributiva que s'ha d'aplicar al personal de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració depenen:

a) La Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.
b) La Comissió del Sector Públic.
c) La Comissió per a l'Impuls dels Mitjans Electrònics a l'Administració

El Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració pot crear altres comissions per tal de tractar matèries específiques dins del seu àmbit competencial.

Components

El Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, adscrit al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, està integrat per les persones membres següents:

a) La persona titular de la Secretaria d'Economia, que n'exerceix la presidència.

b) La persona titular de la Secretaria del Govern, que n'exerceix la vicepresidència.

c) La persona titular de la Secretaria General del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

d) La persona titular de la Secretaria General del Departament d'Economia i Hisenda.

f) La persona titular de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

Actua com a secretari, amb veu i sense vot, una persona funcionària del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública que designi la presidència del Consell.data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya