Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Pilar Nus Rey

Càrrec

sub-directora general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 241 53 42

Funcions

a) Proposar els currículums de la formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial, establir criteris per a l'elaboració de la documentació acadèmica dels centres i establir els criteris d'avaluació.
b) Establir els recursos humans i materials i els espais necessaris per impartir els ensenyaments de formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial i proposar criteris per a l'assignació de recursos per a despeses de funcionament dels centres.
c) Elaborar el catàleg anual de títols que s'han d'oferir per satisfer les necessitats del territori i el mercat de treball.
d) Establir les condicions que han de complir els centres de treball per acollir alumnat en pràctiques, en col·laboració amb els departaments amb competències en aquests centres.
e) Dirigir l'elaboració del contingut de les proves d'accés a la formació professional inicial, als ensenyaments artístics i als ensenyaments esportius, així com les d'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior i els certificats d'idiomes i fer-ne el seguiment.
f) Col·laborar en la planificació i l'elaboració de les proves d'accés a la universitat per a l'alumnat que ha cursat estudis que són competència de la Direcció General.
g) Dissenyar processos de reconeixement dels aprenentatges adquirits en activitats d'ensenyaments no reglats, mitjançant l'experiència laboral o les activitats socials, així com processos d'acreditació de competències professionals adquirides per qualsevol via de formació i per l'experiència professional.
h) Donar suport als processos d'integració de les diferents ofertes del sistema de formació professional i a l'establiment d'acords i convenis amb empreses i institucions per a la flexibilització de la formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial.
i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.


data actualització (21/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya