Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Innovació, Formació i Orientació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Angel Domingo Villarreal

Càrrec

sub-director general d'Innovació, Formació i Orientació

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 241 53 42

Funcions

a) Impulsar la innovació educativa en els centres i serveis educatius i avaluar-ne els resultats.
b) Dissenyar estratègies que afavoreixen la millora dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge.
c) Planificar la detecció de les necessitats formatives i proposar les línies, prioritats i modalitats de la formació
del professorat en l'àmbit de les seves competències.
d) Impulsar la recerca educativa en col·laboració amb altres organismes de la Generalitat i de les universitats,
formulant propostes, fent el seguiment i avaluant els resultats dels projectes i actuacions, i desenvolupar
centres específics de suport a la innovació i la recerca educativa i transferir-ne els resultats al conjunt del
sistema educatiu.
e) Impulsar l'elaboració i la difusió de recursos i materials didàctics, en col·laboració amb l'Àrea de
Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement quan escaigui, per a la innovació i la millora de la qualitat
dels aprenentatges.
f) Planificar, executar, si escau, i avaluar els programes de formació, perfeccionament i actualització del
professorat en l'àmbit de la seva competència.
g) Formular propostes per a la millora de la formació inicial del professorat d'educació secundària.
h) Proposar convenis per a la formació permanent amb institucions universitàries i d'altres.
i) Definir criteris i impulsar actuacions per a l'orientació i l'acció tutorial de l'alumnat en el seu itinerari
educatiu.
j) Impulsar estratègies i mesures per a l'orientació i l'acompanyament personalitzat de l'alumnat en les
transicions educatives, la prevenció de l'absentisme i de l'abandonament escolar prematur.
k) Establir criteris d'actuació i de coordinació dels serveis educatius.
l) Proposar pautes d'actuació i d'avaluació als serveis educatius per a l'assessorament als centres educatius en
formació, innovació i recursos.
m) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.


Informació addicional


data actualització (22/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya