Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Suport als Centres Públics

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Martin Guillaumes

Càrrec

sub-directora general de Suport als Centres Públics

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 241 53 42

Funcions

a) Donar suport i assessorament als centres públics dels diferents nivells educatius per millorar la seva
organització.
b) Supervisar la tramitació dels expedients de creació, modificació i supressió dels centres educatius públics
del Departament i d'altres titularitats públiques.
c) Elaborar i supervisar la tramitació dels expedients dels convenis i subvencions al cost de l'educació relatius
a les accions realitzades en els diversos tipus de centres públics.
d) Dirigir i controlar la gestió en matèria d'assignació de recursos econòmics als centres educatius públics i
donar-los suport en aquesta gestió.
e) Proposar l'avantprojecte de pressupost en les partides que hi són aplicables per raó de les competències
atribuïdes i gestionar i fer el seguiment dels crèdits pressupostaris assignats.
f) Impulsar la implantació en els centres educatius dels sistemes de suport a la gestió administrativa i
econòmica.
g) Coordinar la gestió administrativa dels centres que imparteixen educació no presencial.
h) Dirigir la detecció de les necessitats formatives i el disseny d'activitats i continguts de la formació del
professorat i el personal dels centres en l'àmbit de les seves competències.
i) Planificar, executar, si escau, i avaluar els programes de formació, perfeccionament i actualització del
professorat del seu àmbit de competències.
j) Elaborar propostes d'autorització, seguiment i avaluació dels projectes d'innovació educativa que es facin
als centres en relació amb el seu àmbit de competència.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.


data actualització (12/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya