Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Ordenació i Atenció a la Diversitat

    Organigrama

Responsable

Sra.   Neus Lorenzo Gales

Càrrec

sub-directora general d'Ordenació i Atenció a la Diversitat

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 241 53 42

Funcions

a) Proposar l'ordenació curricular de l'educació infantil i primària.
b) Coordinar l'elaboració de propostes sobre les competències bàsiques de les diferents àrees i nivells de l'educació infantil i primària.
c) Impulsar i promoure actuacions que facilitin la col·laboració i la coordinació en l'àmbit de l'ensenyament de les llengües a l'escola.
d) Proposar criteris d'avaluació del rendiment escolar, coordinar les propostes de mesures correctores i establir criteris per a l'elaboració i la gestió de la documentació acadèmica dels estudis de la seva competència.
e) Gestionar accions i propostes de col·laboració amb altres departaments de la Generalitat en el marc de programes específics en matèria d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especifiques i trastorns específics de l'aprenentatge.
f) Proposar criteris i procediments per a la provisió de suports i de seguiment en l'escolarització en els centres ordinaris i d'educació especial de l'alumnat amb necessitats educatives especifiques.
g) Coordinar la implantació de plans específics de millora dels centres que tinguin per finalitat aconseguir una acció educativa coherent i de qualitat, i avaluar la seva aplicació, en l'àmbit de les seves competències.
h) Impulsar i fer el seguiment del Pla d'Acció Departamental per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especifiques.
i) Planificar, executar, si escau, i avaluar els programes de formació, perfeccionament i actualització del professorat en l'àmbit de la seva competència.
j) Formular propostes per a la millora de la formació inicial del professorat d'educació infantil i primària.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (26/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya