Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Educació Inclusiva

    Organigrama

Responsable

Sra.   Hortensia López Morales

Càrrec

Subdirectora General d'Educació Inclusiva

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 241 53 42
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Gestionar accions i propostes de col·laboració amb altres departaments de la Generalitat en el marc de programes específics en matèria d'atenció a l'alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu.
b) Proposar els procediments per a la detecció, identificació i avaluació de necessitats específiques de suport educatiu i per a la personalització de la resposta educativa i la definició d'itineraris formatius.
c) Proposar la definició, la planificació i la provisió de suports en diferents graus d'intensitat per donar resposta a la diversitat dels alumnes i per a l'escolarització dels que tenen necessitats específiques de suport educatiu en centres ordinaris i en centres d'educació especial.
d) Definir criteris i impulsar actuacions per a l'acompanyament dels alumnes en el seu itinerari educatiu al llarg de totes les etapes educatives fins a la transició a la vida adulta, en col·laboració amb altres administracions i agents educatius.
e) Impulsar estratègies i mesures per a l'orientació i l'acompanyament personalitzat dels alumnes en les seves transicions educatives, i per a la prevenció de l'absentisme i de l'abandonament escolar prematur, en coordinació amb altres unitats.
f) Desplegar la normativa d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i fer el seguiment i la valoració de les actuacions que se'n desprenen.
g) Planificar i orientar els programes de formació, perfeccionament i actualització del professorat i altres professionals en l'àmbit de l'atenció educativa inclusiva, de manera coordinada amb la Sub-direcció General d'Innovació i Formació i la Sub-direcció General de Personal d'Administració i Serveis.
h) Col·laborar en programes interdepartamentals i amb institucions del sector a favor de la salut i el benestar de l'alumnat.
i) Orientar, coordinar i supervisar les línies d'intervenció dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògics, dels serveis educatius específics i de la resta de serveis que formen part de la xarxa de suports a l'educació inclusiva, a fi de donar suport i oferir assessorament al professorat, l'alumnat i les famílies, en col·laboració amb la unitat responsable de la gestió dels serveis educatius.
j) Coordinar les actuacions del Departament per a la millora de l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.


data actualització (03/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya