Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Centres Privats

    Organigrama

Responsable

Sra.   Isabel Fons Serrano

Càrrec

sub-directora general de Centres Privats

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00 / 932 415 342

Funcions

a) Supervisar els expedients d'autorització, modificació i cessament dels centres de titularitat privada i coordinar la seva tramitació amb els serveis territorials.
b) Elaborar les propostes de normativa amb relació als centres privats.
c) Elaborar les propostes de concertació en el marc de la programació de l'oferta educativa.
d) Definir les plantilles docents dels centres privats concertats, vinculades al concert que en cada moment tinguin subscrit.
e) Elaborar les propostes en relació amb el finançament dels centres concertats i privats: convenis, subvencions i contractes programa.
f) Coordinar les actuacions relacionades amb el pagament delegat del professorat dels centres concertats.
g) Coordinar i supervisar les actuacions relacionades amb el règim administratiu dels centres privats.
h) Proposar l'avantprojecte de pressupost en les partides que li són d'aplicació per raó de la seva competència.
i) Gestionar i fer el seguiment pressupostari dels crèdits assignats.
j) Col·laborar en la programació de l'oferta educativa dels llocs escolars per establir la programació del curs.
k) Dur a terme la interlocució amb les organitzacions patronals i sindicals del sector privat concertat.
l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (30/06/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya