Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives

    Organigrama

Responsable

Sra.   Juana Ibáñez Gambero

Càrrec

sub-directora general d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 26
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Revisar els expedients per a la concessió d'autoritzacions d'espectacles públics i activitats recreatives previstes en la normativa, com també l'atorgament dels documents professionals relatius a aquests i, si escau, empreses i personal, i revisar els informes de renovació, caducitat, modificació o revocació.

Coordinar i supervisar les funcions en el territori i establir criteris de coordinació funcionals, d'acord amb les instruccions de la Direcció General d'Administració de Seguretat.

Donar suport tècnic a la Direcció General per a la planificació de les inspeccions territorials.

Coordinar i supervisar els expedients sancionadors derivats de les actes d'inspecció i informatives, així com els corresponents recursos i expedients de revisió d'ofici i reclamacions patrimonials.

Assessorar els ajuntaments, col·laborar amb ells i donar-los suport tècnic, quan ho sol·licitin.

Supervisar l'exercici de les competències delegades als ens locals i fer-ne el seguiment.

Col·laborar en l'elaboració de les disposicions normatives sobre la matèria.

Controlar i avaluar el compliment de les instruccions dictades per la Direcció General.

Exercir les funcions de secretaria del Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives, de la Comissió Interdepartamental d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives i de la Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).data actualització (06/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya