Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Dona i Ciència per al desenvolupament de les polítiques de dones en l'àmbit de l'educació superior i recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya


Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 65

Funcions

Les funcions de la Comissió seran:
a) Prioritzar, fer el calendari i proposar els millors canals per a l'aplicació del Pla d'Acció i Desenvolupament de les Polítiques de Dones en el sistema universitari de Catalunya.
b) Les previstes a la comissió de seguiment per a la igualtat de gènere en el marc del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, amb els objectius següents: Assegurar que les perspectives d'acció i promoció de les dones en l'àmbit de l'educació superior i la recerca estiguin al mateix nivell que les dels homes. Vetllar per la participació de les dones en les comissions d'avaluació en unes condicions d'igualtat.
c) Assessorar les universitats integrants del sistema universitari català sobre aquest tema en el marc de l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
d) Les altres funcions que li encomani la Junta.

Components

La Comissió estarà integrada per un/una representant de cadascuna de les universitats catalanes i set persones designades pel titular del departament competent en matèria d'universitats. La Comissió serà presidida per una persona nomenada pel president del Consell Interuniversitari de Catalunya, i la secretaria serà exercida pel/per la secretari/ària general del Consell Interuniversitari de Catalunya o persona en qui delegui.
Les universitats i el departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats, així com els seus organismes vinculats, donaran el suport tècnic i la informació necessària perquè la comissió pugui desenvolupar llur activitat.


data actualització (05/10/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya