Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública

    Organigrama

Responsable

Sra.   Anna Ciutat Coronado

Càrrec

subdirectora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Fer el seguiment de les dades econòmiques i estadístiques sobre contractació pública a Catalunya derivades dels instruments que estableix la normativa vigent.
b) Avaluar la implementació de les disposicions i els acords que s'adoptin en l'àmbit de la contractació pública, així com supervisar l'execució de les estratègies de contractació pública d'innovació, responsabilitat social i de foment de la participació de les pimes i de les entitats d'economia social en les licitacions públiques.
c) Analitzar els sistemes de gestió, organització i avaluació de la contractació pública en l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i en les diferents administracions.
d) Fer el seguiment de l'aplicació dels principis de transparència, integritat, publicitat i concurrència en la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i proposar mesures que tendeixin a millorar-la i fer-la més efectiva.
e) Elaborar indicadors i fer el seguiment de les polítiques públiques de la Generalitat aplicades a la contractació pública.
f) Executar i avaluar el compliment de les polítiques de contractació pública estratègica de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.
g) Assessorar els departaments de la Generalitat i el seu sector públic en matèria de contractació pública i informar sobre els continguts dels projectes de disposicions de caràcter general en aquesta matèria.
h) Proposar directrius, instruccions, recomanacions i criteris unificats d'actuació en matèria de contractació pública de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així com vetllar per la seva implementació correcta.
i) Fer el seguiment i executar plans, programes i estudis en matèria de contractació pública en l'àmbit dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic.
j) Proposar millores i bones pràctiques en l'àmbit de la contractació pública, i vetllar pel seu compliment adequat.
k) Executar les funcions de regulació, supervisió i avaluació de la contractació pública previstes en la legislació vigent que tingui atribuïdes la Direcció General de Contractació Pública.
l) Donar suport a la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública i a la resta de comissions de què formi part la Direcció General de Contractació Pública.
m) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (27/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya