Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Educació Infantil i Primària

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria del Mar Camacho Martí

Càrrec

directora general d'Educació Infantil i Primària

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Ordenar i organitzar el currículum de l'educació infantil i primària d'acord amb les competències bàsiques
que s'han d'adquirir, proposar estratègies didàctiques per al seu assoliment i fixar criteris per a la seva
avaluació.
b) Definir, impulsar i avaluar estratègies metodològiques, curriculars i organitzatives que afavoreixin la
inclusió educativa.
c) Definir els criteris d'avaluació del rendiment escolar i de l'organització dels centres que imparteixen
l'educació infantil, l'educació primària i dels ensenyaments adaptats per a l'educació especial.
d) Avaluar, d'acord amb la Inspecció d'Educació, projectes d'organització d'aquests centres i coordinar les
unitats que intervenen en la seva execució.
e) Definir criteris en relació amb els equipaments, continguts i materials didàctics per a l'educació infantil i
l'educació primària, i els suports específics per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
f) Determinar les necessitats de formació del personal docent, revisar-ne el disseny i l'execució i avaluar-ne
els resultats, dins l'àmbit de l'educació infantil i l'educació primària.
g) Impulsar estratègies que afavoreixin la coordinació pedagògica i curricular entre centres que imparteixen
diferents nivells educatius.
h) Proposar i dirigir el pla d'acció departamental en relació amb l'alumnat amb necessitats educatives
especials i trastorns específics de l'aprenentatge.
i) Dirigir les actuacions que es duguin a terme per garantir el coneixement i l'ús de les diferents llengües en el
sistema educatiu de Catalunya.
j) Resoldre sobre els reconeixements dels nivells de català segons els estudis reglats cursats a l'ensenyament
no universitari de Catalunya.
k) Representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament.
l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.


data actualització (05/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya