Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics

    Organigrama

Responsable

Sra.   Dolors Collell Surinyach

Càrrec

directora general de Professorat i Personal de Centres Públics

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar i aplicar les polítiques en matèria de plantilles del personal docent i del personal d'atenció
educativa dels centres públics i dels serveis educatius, en col·laboració amb altres unitats del Departament
d'Educació.
b) Aplicar les polítiques i els procediments en matèria de provisió, definitiva o provisional, dels llocs de treball
docents amb personal funcionari o laboral.
c) Supervisar i controlar l'elaboració de la nòmina del personal docent.
d) Impulsar, executar coordinadament amb els serveis territorials i avaluar les polítiques de personal en
matèria d'oferta pública d'ocupació, selecció, avaluació i promoció en referència al personal funcionari docent i
laboral docent.
e) Elaborar l'avantprojecte de pressupost en matèria de personal docent i del personal d'atenció educativa dels
centres públics i dels serveis educatius en col·laboració amb altres unitats del Departament d'Educació.
f) Planificar, dirigir, coordinar i analitzar l'aplicació de les actuacions que el Departament hagi de dur a terme
en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut.
g) Dirigir la programació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
h) Establir els criteris per a la definició dels diferents perfils professionals del personal dels centres.
i) Ser l'òrgan de comunicació amb la representació legal dels treballadors docents del Departament i amb les
seves organitzacions sindicals i participar en la negociació col·lectiva en representació del Departament.
j) Representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (11/05/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya