Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics

    Organigrama

Responsable

Sr.   José Ignacio García Plata

Càrrec

director general de Professorat i Personal de Centres Públics

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Impulsar i aplicar les polítiques en matèria de plantilles del personal docent dels centres públics i dels serveis educatius.
b) Aplicar les polítiques i els procediments en matèria de provisió, amb caràcter definitiu o provisional, dels llocs de treball docents amb personal funcionari o laboral.
c) Supervisar i controlar l'elaboració de la nòmina del personal docent.
d) Impulsar, executar coordinadament amb els serveis territorials i avaluar les polítiques de personal en matèria d'oferta pública d'ocupació, selecció, avaluació i promoció referides al personal funcionari docent i laboral docent.
e) Elaborar l'avantprojecte de pressupost en matèria de personal docent.
f) Planificar, dirigir, coordinar i analitzar l'aplicació de les actuacions que el Departament hagi de dur a terme en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut.
g) Dirigir la programació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
h) Establir els criteris per a la definició dels diferents perfils professionals del personal dels centres.
i) Ser l'òrgan de comunicació amb la representació legal dels treballadors docents del Departament i amb les seves organitzacions sindicals i participar en la negociació col·lectiva en representació del Departament.
j) Representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (29/10/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya