Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

Responsable

Sr.   Xavier Godàs i Pérez

Càrrec

director general d'Acció Cívica i Comunitària

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Fax
93 483 16 22
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària les funcions següents:

a) Planificar i dirigir campanyes i programes de sensibilització ciutadana i de suport a entitats socials.

b) Fomentar i divulgar campanyes de civisme.

c) Donar suport als òrgans col·legiats adscrits a aquesta Direcció General i impulsar-ne el funcionament.

d) Dirigir i coordinar programes de desenvolupament comunitari, d'inserció social i de suport a col·lectius.

e) Promocionar l'associacionisme i el voluntariat.

f) Promoure la mediació comunitària en l'àmbit dels espais i equipaments cívics.

g) Dirigir la gestió i la planificació dels equipaments cívics i la programació de les activitats.

h) Difondre els serveis de l'Administració a les persones i les entitats, mitjançant la xarxa d'oficines d'Afers Socials i Famílies.

i) Fomentar el reconeixement de la cultura i de la participació institucional del poble gitano.

j) Dirigir i coordinar les actuacions i els programes de caràcter transversal en el seu àmbit d'actuació que el Departament pugui realitzar en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques.

k) Dissenyar, planificar i impulsar polítiques en l'àmbit del tercer sector, sens perjudici de les competències del departament competent en economia social i solidària.

l) Dirigir i coordinar programes de desenvolupament comunitari, d'inserció social i de suport a col·lectius vulnerables i al tercer sector.

m) Elaborar directrius per abordar els reptes socials actuals promovent l'associacionisme, el voluntariat, l'envelliment actiu i el tercer sector.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
data actualització (09/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya