Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Agència de Migracions de Catalunya


Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Executar i gestionar les polítiques migratòries, segons les directrius establertes per l'òrgan actiu competent en matèria d'immigració.

b) Cooperar amb els ens locals en la prestació del servei de primera acollida i els programes d'acollida especialitzada.

c) Impulsar la formalització de contractes programa amb els ens locals que gestionen competències fixades en aquesta llei per a garantir la coresponsabilitat i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.

d) Prestar, amb la col·laboració dels departaments corresponents, el servei de primera acollida a l'exterior i en els municipis que no el presten, sens perjudici del que disposa l'article 21.1.d.

e) Avaluar els serveis de primera acollida.

f) Donar el suport tècnic i econòmic als agents socials, a les empreses i a les entitats privades sense finalitat de lucre, perquè desenvolupin les actuacions que aquesta llei els encomana.

g) Dur a terme el seguiment tècnic del finançament que comporten les convocatòries de subvencions i la formalització de contractes programa.

h) Complir les que li siguin assignades per una disposició legal o reglamentària.


Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat.

Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans de govern de l'Agència de Migracions de Catalunya són:

a) El Consell de Direcció.

b) El president o presidenta.

c) El vicepresident o vicepresidenta.

d) El director o directora.data actualització (29/08/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya