Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Programes Socials d'Habitatge (Agència de l'Habitatge de Catalunya)

Responsable

Sr.   Joan Batlle i Bastardas

Càrrec

director de Programes Socials d'Habitatge

Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 228 71 00
Fax
93 228 71 05
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

 1. Executar programes d'habitatge social per encàrrec de la Generalitat de Catalunya i coordinar i donar suport a programes de habitatge social de les administracions locals.
 2. Tramitar, gestionar, inspeccionar, autoritzar i abonar les prestacions permanents per al pagament de lloguer i les prestacions d'especial urgència per al pagament de lloguer o de quotes d'amortització hipotecària en situacions especials, en els termes establerts a les normes reguladores.
 3. Fer el seguiment i control dels programes d'ajuts al pagament de l'habitatge.
 4. Instruir i resoldre els expedients de concessió de la renda bàsica d'emancipació i d'altres ajuts establerts en la normativa d'aplicació.
 5. Proposar, si escau, a la Presidència de l'Agència, a través de la seva Direcció, les convocatòries d'ajuts, subvencions i prestacions  en general, en l' àmbit de les seves competències.
 6. Resoldre les sol·licituds presentades i controlar els ajuts i les prestacions que es concedeixen en  les diverses línies d'ajuts de la seva competència.
 7. Controlar  i fer el seguiment i control de programes de mediació i de cessió per al lloguer social.
 8. Controlar i fer el seguiment i control de programes d'ajuts als propietaris i propietàries per mobilitzar habitatges privats cap a l'oferta de lloguer.
 9. Gestionar i fer el  seguiment dels convenis per a la constitució de borses de mediació per al lloguer social.
 10. Coordinar els programes de rendibilització d'edificis de propietat vertical, en col·laboració amb la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.
 11. Fer el seguiment i coordinar els programes d'habitatges d'inclusió social, d'entitats privades o d'ajuntaments.
 12. Coordinar i impulsar iniciatives de promoció i rehabilitació d'edificis per a allotjament transitori, d'emancipació, d'acollida, d'empara i situacions anàlogues.
 13. Donar  suport i coordinar l'activitat de les delegacions territorials de l'Agència en matèria de programes socials d'habitatge.
 14. Donar suport  als ajuntaments en els aspectes socials del compliment de l'objectiu de la solidaritat urbana.
 15. Coordinar i impulsar iniciatives de cooperació internacional, en països  en vies de desenvolupament, en l'àmbit de l'habitatge.
 16. Donar suport i fer el seguiment de les activitats d'ordre social en els reallotjaments dels programes de remodelació de barris, o d'intervenció en rehabilitació de barris.
 17. Proposar criteris per facilitar l'accés als habitatges d'emergència social.
 18. Dirigir, impulsar i coordinar els programes d'ajuts implícits.
 19. Promoure i coordinar  amb altres departaments de la Generalitat línies d'ajuts per lluitar contra el risc d'exclusió social residencial.data actualització (23/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya