Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

Responsable

Sr.   Agustí Serra Monté

Càrrec

president de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 228 71 00
Fax
93 228 71 01

Funcions

L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana és un òrgan col·legiat que té per finalitat conèixer la situació, en termes quantitatius i qualitatius, de l'habitatge en general i de l'habitatge amb protecció oficial en particular, la distribució territorial i la inserció en els respectius teixits urbans, i també mesurar, d'acord amb els indicadors que s'estableixin per reglament, la segregació urbana existent. L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana ha de servir de plataforma per planificar, estudiar i analitzar l'entorn i la realitat social i econòmica catalana en el sector de l'habitatge i col·laborar en les tasques del Consell Assessor de l'Habitatge i de qualsevol altre organisme públic.

Corresponen a l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana les funcions següents:

a) Impulsar l'elaboració d'estudis sobre les matèries relacionades amb l'habitatge.
b) Identificar i mesurar els processos de segregació urbana.
c) Col·laborar en el seguiment del Pla territorial sectorial d'habitatge.
d) Fer difusió d'estudis i informes en matèria d'habitatge per mitjà d'una línia editorial i un lloc web propis.
e) Estimular la col·laboració científica i acadèmica en matèria d'habitatge, i també els intercanvis de treballs i experiències entre especialistes i experts d'universitats i d'altres institucions acadèmiques i culturals.
f) Fer el seguiment de les iniciatives internacionals en matèria d'habitatge.
g) Preparar seminaris, cursos, exposicions i conferències, editar publicacions i difondre programes d'informació i formació sobre les polítiques d'habitatge.
h) Constituir un fons bibliogràfic, un centre de documentació especialitzat i un banc de dades informatitzat en matèria d'habitatge, en col·laboració amb el Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.
i) Fomentar la creació d'observatoris d'habitatge locals i cooperar en la capacitat de desenvolupar i aplicar noves concepcions de l'habitatge adequades a les seves comunitats.
j) Participar en xarxes d'observatoris d'habitatge locals, nacionals, europeus i internacionals.


Components

L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, com a òrgan col·legiat, està constituït per:

a) El president o presidenta, que és el secretari o secretària competent en matèria d'habitatge.
b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el director o directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
c) Dues persones de la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori nomenades pel president o presidenta de l'Observatori.
d) Tres persones expertes en l'àmbit de l'habitatge nomenades pel president o presidenta de l'Observatori.
e) El secretari o secretària, que serà un funcionari o funcionària de la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori nomenat pel president o presidenta de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana.
data actualització (16/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya