Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina del Contribuent

    Organigrama

Responsable

Sra.   Cristina Garcés Bonet

Càrrec

cap de l'Oficina del Contribuent

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 639
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 554 15 99
Fax
93 554 15 85

Funcions

a) Rebre i tramitar les queixes o suggeriments formulats per la ciutadania per millorar el funcionament, la forma de prestació o la qualitat dels serveis prestats en l'àmbit del Departament competent en matèria d'economia i finances, per l'Agència Tributària de Catalunya, la Direcció General de Tributs i Joc i la Junta de Finances.

b) Coordinar amb els ens i unitats esmentats, l'elaboració de les respostes a les queixes i suggeriments relacionades directament o indirecta amb els procediments administratius en l'àmbit de l'aplicació i revisió dels tributs i la interpretació de la normativa tributària, i a tal efecte, sol·licitar els informes necessaris per tal d'atendre degudament la queixa o suggeriment.

c) Elaborar i remetre a la ciutadania la resposta a les queixes i suggeriments fetes per ells.

d) Redactar propostes o informes per pròpia iniciativa en relació amb la funció genèrica de defensa del/de la contribuent, prèvia anàlisi de la informació rebuda en la tramitació de les queixes i suggeriments. Aquests informes són elevats al/a la secretari/ària general del departament competent en matèria d'economia i finances, per tal que les valori i en el seu cas les trameti a l'Agència Tributaria de Catalunya, a la Direcció general de Tributs i Joc i a la Junta de Finances, a l'efecte que adoptin les mesures correctives oportunes.

e) Elaborar una memòria anual en què es recullin les actuacions de l'Oficina, les recomanacions sobre la millora del servei prestat per l'Administració tributària, així com la proposta d'adopció de mesures normatives tendents a garantir la defensa dels drets dels/de les contribuents. D'aquesta memòria es donarà trasllat al Govern per al seu coneixement mitjançant el conseller del departament competent en matèria d'economia i finances. Una vegada realitzat aquest tràmit la memòria adquireix el caràcter de pública donant-ne difusió a través de la pàgina web del departament esmentat.data actualització (25/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya