Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable d'Incidències Administratives de la Direcció de Serveis

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jose Maria Almar Frigola

Càrrec

responsable d'Incidències Administratives de la Direcció de Serveis

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Tramitar els reconeixements dels serveis prestats del personal funcionari, laboral i interí del Departament, excepte el personal funcionari del cos de Bombers i del cos de Mossos d'Esquadra, a efectes de triennis i antiguitat.

Tramitar mensualment el venciment de triennis del personal d'administració i serveis del Departament.

Efectuar els mòduls de modificacions i errors de vinculacions de relació contractual en el programa de Gestió Integrada de Personal (GIP), per mantenir correcta aquesta base de dades.

Tramitar els permisos i llicències amb incidència econòmica del personal d'administració i serveis del Departament, excepte el personal de la Direcció General de la Policia i de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, i fer-ne el control.

Comprovar que les sol·licituds trameses per ATRI relatives a vacances, permisos, absències i llicències sense incidència econòmica del personal d'administració i serveis s'adiuen a la normativa vigent i validar-les com a delegat del validador final.

Validar a ATRI, com a delegat del validador final, les peticions del personal del Departament relatives a la modificació de les dades personals i familiars per tal que quedin consolidades al GIP, i efectuar la corresponent comprovació.

Informar i assessorar el personal sobre consultes derivades de la gestió d'incidències administratives, en relació amb els triennis, reconeixements de serveis i permisos i llicències.

Preparar les notes informatives relatives al còmput horari setmanal en períodes de dies festius o de canvi d'horari, perquè siguin validades pel seu superior jeràrquic, abans de ser publicades a la intranet del Departament.

Tramitar les autoritzacions d'emissió dels certificats digitals T-CAT del personal del Departament, amb l'excepció dels organismes autònoms, a l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), així com les revocacions.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (02/08/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya