Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Coordinació i Suport Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Enric Emeterio Torras

Càrrec

Cap del Servei

Funcions

Correspon al Servei de Coordinació i Suport Tècnic l'exercici de les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment dels criteris organitzatius, dels procediments de treball i dels criteris de qualitat en la prestació de serveis fixats per la Direcció General.
b) Impulsar i coordinar les activitats de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona en matèria d'organització, de processos i de qualitat.
c) Aplicar els criteris per a l'organització i el funcionament intern de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona.
d) Aplicar els indicadors d'eficàcia, d'eficiència, de gestió, de qualitat del servei i de transparència establerts i vetllar pel compliment d'aquests.
e) Proposar l'aplicació dels criteris per mesurar la productivitat dins la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona.
f) Col·laborar i facilitar la informació que requereixi la Direcció General de la Inspecció de Treball en el desenvolupament de les seves funcions.
g) Facilitar la informació necessària per planificar i desenvolupar l'activitat inspectora.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (04/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya