Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Coordinació i Suport Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Enric Emeterio Torras

Càrrec

Cap del Servei

Funcions

Correspon al Servei de Coordinació i Suport Tècnic l'exercici de les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment dels criteris organitzatius, dels procediments de treball i dels criteris de qualitat en la prestació de serveis que fixi la Direcció General.

b) Impulsar i coordinar les activitats de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona en matèria d'organització, de processos i de qualitat.

c) Aplicar els criteris per a l'organització i el funcionament intern de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona.

d) Aplicar els indicadors d'eficàcia, d'eficiència, de gestió, de qualitat del servei i de transparència establerts, i vetllar pel seu compliment.

e) Proposar l'aplicació dels criteris per mesurar la productivitat dins la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona.

f) Col·laborar i facilitar la informació que requereixi la Direcció General en el desenvolupament de les seves funcions.

g) Facilitar la informació necessària per planificar i desenvolupar l'activitat inspectora.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (18/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya