Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea Especialitzada de Seguretat i Salut Laboral

    Organigrama

Responsable

Sra.   Carolina Holgado Gómez

Càrrec

cap de l'Àrea Especialitzada de Seguretat i Salut Laboral

Adreça
Travessera de Gràcia, 303-311
Població
08025  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen a les àrees especialitzades de la Inspecció de Treball, en l'àmbit de les seves competències, les funcions següents:

a) Planificar l'activitat inspectora corresponent a l'àrea funcional que gestiona i distribuir-la entre els funcionaris i les funcionàries que l'han de dur a terme.
b) Coordinar les àrees territorials d'Inspecció de Treball creades dins l'àmbit funcional de l'Àrea i el treball especialitzat desenvolupat en equip en el mateix àmbit i fer-ne el seguiment.
c) Fer la coordinació, la supervisió tècnica i la valoració de les actuacions inspectores i de comprovació i control dutes a terme pel personal assignat a l'àrea especialitzada, i assignar les ordres de servei que li corresponguin, i vetllar pel compliment correcte dels serveis assignats.
d) Establir els mètodes d'investigació més adients per al compliment adequat de les ordres de servei.
e) Elaborar els informes que corresponguin sobre les activitats de l'àrea especialitzada, així com fer el seguiment i l'avaluació dels seus programes d'actuació.
f) Assistir la persona titular de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball i donar-li suport.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (11/02/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya