Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Inspecció Territorial de Treball de Tarragona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Antonio Jiménez Piquero

Càrrec

cap de la Inspecció Territorial de Treball de Tarragona

Adreça
Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, 20
Població
43005  Tarragona
Telèfon
977 23 37 14
Fax
977 25 39 85
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Inclou les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Priorat, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès i el Tarragonès.

Funcions

Les inspeccions territorials de treball tenen les funcions següents:

a) Actuar com a màxim òrgan executiu i de gestió de la inspecció territorial.
b) Garantir l'assoliment dels objectius assignats a la Inspecció de Treball en l'àmbit de la seva inspecció territorial.
c) Dirigir, programar i coordinar l'organització, les accions i les activitats de la inspecció territorial i de les àrees funcionals i dels òrgans que la integren i les que li siguin encomanades per la Direcció General, vetllant per l'aplicació de les instruccions i els criteris tècnics dictats a aquest efecte.
d) Fer la representació i la coordinació institucional al territori en matèria d'inspecció de treball, sens perjudici de les funcions d'altres òrgans.
e) Remetre als òrgans jurisdiccionals els informes sol·licitats i la promoció de les actuacions judicials que siguin pertinents mitjançant el trasllat de les comunicacions que corresponguin al Ministeri Fiscal.
f) Coordinar l'elaboració dels informes que li siguin encomanats per la Direcció General.
g) Fer la valoració i el seguiment de les actuacions inspectores i de les de comprovació i control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral realitzades pels tècnics i tècniques habilitats, i assignar els serveis al personal corresponent i vetllar per la seva qualitat tècnica.
h) Ordenar la gestió de les ordres de serveis i el seu registre.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (18/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya